Kilpatrick rådgivare till AMF Fastigheter i samband med avtalsskrivning vid bygg-och renoveringsprojekt i Marievik, Liljeholmen

AMF Fastigheter har tecknat ett entreprenadavtal med Zengun för att renovera och bygga på fastigheten Marievik 14 i Liljeholmen, Stockholm. Projektet omfattar totalt omkring 9.000 BTA och ordervolymen uppgår till ca 230 miljoner kronor.

Kilpatrick har varit rådgivare till AMF Fastigheter i samband med avtalsskrivningen. Kilpatrick Townsends team bestod av Mattias Wittgren och Johan Wedsberg.

Kilpatrick Townsend rankas högt av Chambers Europe 2023

Chambers and Partners Europe har nu offentliggjort årets rankingresultat och Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas ännu en gång högt inom verksamhetsområdet Real Estate. Byråns fastighetsgrupp lovordas av klienterna med omdömen såsom: “They have a deep understanding and knowledge of the legal aspects of real estate transactions, and a wide commercial understanding”.

Fredrik Ahlqvist och Sylvia Lindén är individuellt rankade för fjortonde respektive sjunde året i rad. Fredrik Ahlqvist som är ansvarig delägare för byråns fastighetsgrupp rankas inom band tre och beskrivs av klienterna som: ”…a highly reputed lawyer within the field, with loads of experience.”  Även Sylvia Lindén som är ansvarig delägare för byråns upphandlingsgrupp rankas inom band tre med lovord såsom ”very supportive and competent”.

Chambers and Partners är ett oberoende rankinginstitut som varje år rankar världens ledande advokatbyråer. Resultaten baseras på ett omfattande undersökningsarbete.

Ta del av Kilpatrick Townsends placeringar hos Chambers and Partners här.

Kilpatrick Townsend har biträtt Baseload Capital vid etablering av joint venture med Chevron

Kilpatrick Townsend har biträtt Baseload Capital Sweden AB (publ) i samband med etableringen av ett joint venture med Chevron New Energies för utveckling av geotermiska projekt i USA. Bolagen kommer att samarbeta för att identifiera nya geotermiska projekt med syfte att skala upp nästa generations geotermiska teknologilösningar från pilotprojekt till full kommersiell skala. Baseload och Chevron har en gemensam vision att alla former av energi kommer att krävas för ett lägre klimatutsläpp i framtiden.

Kilpatrick Townsends team i Sverige bestod av Tobias Öd (U.S. Desk-relationer och koordinering) och Kilpatrick Townsends team i USA leddes av David Eaton (corporate), Ryu Fukuyama (corporate), Heather L Preston (skatt), Michael Myers (fastighetsrätt och hyresavtal), Mark Riedy (förnyelsebar energi) och andra.

Med tillgång till 17 kontor i USA och mer än 600 amerikanska jurister och advokater i hela USA, erbjuder Kilpatrick Townsends svenska advokater och vårt Stockholmskontor genom vår U.S. Desk en unik gateway till USA för svenska bolag och entreprenörer som vill ta nästa steg i USA.

Kilpatrick Townsend har biträtt vid försäljning av Tjuren Projektpartner AB

Kilpatrick Townsend har biträtt aktieägarna i Tjuren Projektpartner AB, ett profilerat konsultbolag som erbjuder tjänster inom bland annat projektledning och projektering, i samband med försäljningen av bolaget till Rebellion Capital. Tjuren Projektpartner grundades 2010 och har det senaste året haft en omsättning på 102 miljoner kronor och en EBITA på 25 miljoner kronor. Tjuren Projektpartners grundare kommer fortsatt att vara aktiva i bolaget.

Kilpatrick Townsends team bestod av Tobias Öd och Cecilia Qvist.

Kilpatrick Townsends corporategrupp företräder regelbundet investerare, grundare, köpare och säljare och har stor erfarenhet av tech-transaktioner och transaktioner i tjänstesektorn. Vi har fått förtroendet att arbeta tillsammans med några av Sveriges mest intressanta tillväxtbolag och dess grundare.

architecture-5999913__340

Kilpatrick Townsend biträder Plick AB vid investering från Schibsted

Kilpatrick Townsend har biträtt Plick AB i samband med en investering från norska Schibsted. Plick erbjuder en marknadsplats och app för att köpa och sälja second hand-kläder och accessoarer och har över en halv miljon användare. Plick kommer att fortsätta drivas som ett fristående bolag.

Mer information finns här.

Kilpatrick Townsends team bestod av Tobias Öd och Cecilia Qvist.

Kilpatrick Townsends corporategrupp företräder regelbundet investerare, grundare, köpare och säljare och har stor erfarenhet av tech-transaktioner. Vi har fått förtroendet att arbeta tillsammans med några av Sveriges mest intressanta start-ups och tillväxtbolag inom IT och teknologi och dess grundare.

Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas återigen högt av Legal 500

STOCKHOLM (19 april 2021) – Legal 500 publicerade nyligen resultatet av dess omfattande klientundersökningar av de ledande svenska advokatbyråerna som genomförs årligen. Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistlösning. Flera av byråns advokater får särskilda utmärkelser. Managing Partner Mattias Wittgren inkluderas i Legal 500:s mest prestigefyllda rankingkategori Hall of Fame och partner Sylvia Lindén rankas som Leading Individual inom offentlig upphandling. Partner Hanna Sundberg rankas som Next Generation Partner inom fastighetsrätt.

Partner Fredrik Ahlqvist leder kontorets fastighetsgrupp vilken rankas inom Tier 3. Teamet rekommenderas särskilt för sin framstående rådgivning i samband med överlåtelser och förvärv av stora fastighetsportföljer och företräder regelbundet såväl pensionsfonder som private equity-bolag och privata fastighetsägare. Hanna Sundberg får tillsammans med Fredrik Ahlqvist även mycket goda rekommendationer såvitt avser transaktionsformerna forward funding och forward purchase. Fastighetsgruppens mångsidiga spetskompetens framhålls, bl.a. rådgivningen inom hyresrätt, allmän fastighetsrätt och fastighetsbildnings- och detaljplaneärenden. Hanna Sundberg får särskilt goda vitsord av klienterna för sin affärsmässighet, expertkompetens och effektivitet.

Entreprenadgruppen, som leds av Managing Partner Mattias Wittgren och partner Nicklas Björklund, rankas återigen högt. Med klienter bestående av ledande entreprenörer, fastighetsägare, fastighetsutvecklare och konsultföretag, rankas entreprenadrättsgruppen inom Tier 3, framförallt för sin omfattande tvistlösningsverksamhet och för sin rådgivning i samband med komplexa byggprojekt. Aktuella uppdrag inkluderar exempelvis tvister inom större projekt rörande infrastruktur och köpcenter. Mattias Wittgren, Nicklas Björklund och Marcus Munk med team lovordas av sina klienter:

 • ‘By far the best in Stockholm. In comparison to other firms, Kilpatrick also has practical experience from building sites/firms. You can reach out for help in many issues that other legal firms cannot help you out with.’
 • ‘The practice has a range of strength, competence and experience  that most firms don’t have. The team is very strong and consists of highly skilled professionals in different legal areas. They have all the competence they need and the partners are among the best in Sweden.’
 • ‘Nicklas Björklund is among the best lawyers in Sweden. His team is very competent with the best experience and knowledge you can get.‘
 • ‘The internal collaboration is impressive. Kilpatrick works quickly and efficiently and as a client you always feel appreciated and in safe hands. Even in difficult cases, as a client you feel that your interests are always taken care of.’

Gruppen för offentlig upphandling, under ledning av Partner Sylvia Lindén, rankas också inom Tier 3. Även upphandlingsteamet får mycket goda rekommendationer av sina klienter:

 • ‘We work with Sylvia Lindén and Jens Nilsson regarding everything in public procurement: Sylvia Lindén is a dedicated and competent specialist in public procurement. She is proactive and always one step ahead, easy going and fun to work with. Jens Nilsson is a specialist in public procurement work and is also easy to work with.’
 • ‘Kilpatrick Townsend offers tailored business legal solutions and they specialize in public procurement. They always have our company’s best interests in mind and are very competent, and pleasant to work with.’
 • ‘The team follows all the issues very closely and is capable of handling all kinds of situations quickly.’

Sylvia Lindén erhåller utmärkelsen Leading Individual inom upphandlingsområdet. Klienterna rekommenderar henne för hennes omfattande kompetens och juridiska expertis samt för hennes utomordentliga förmåga att se till sina klienters affärsmässiga intressen i alla sammanhang:

 • ‘Sylvia Lindén is very knowledgeable, always friendly and helpful, and a colleague to rely on when needed.’
 • ‘Sylvia Lindén always has the most professional attitude. Her knowledge makes us feel very safe and grateful to have her involved in our company business.’
 • ‘Sylvia Lindén is by far the best lawyer I have ever worked with. She is a star!’

Byråns tvistlösningsgrupp rankas inom Tier 4. Mattias Wittgren och Nicklas Björklund leder gruppen tillsammans med Erika Finn och Marcus Munk. Verksamheten har fokus på komplexa entreprenadtvister men omfattar även tvister rörande kommersiella avtal, joint ventures, aktieägaravtal och frågor om professionsansvar m.m. Klienterna ger mycket fina vitsord till tvistlösningsgruppen:

 • ‘The best of the best. By far the best partner in legal disputes in the construction branch, due to their experience in the field and also with legal disputes.’
 • ‘Fast, reliable and with a great deal of practical experience. They are skilled enough to help you in the earlier stages too, so that you can avoid the courts.’
 • ‘The team is well assembled and organized. They have vast experience and competence, both as individuals and as a team. I had the fortune to be represented by them and they exceeded my  expectations.’
 • ‘The practice has a wide range of strength, competence and experience in a way that most companies don’t have. Their team is very strong and consists of highly skilled professionals in different legal areas.’

Legal 500 Europe - Kilpatrick Townsend advokatbyrå StockholmOm Kilpatrick Townsend

Kilpatrick Townsend är en affärsjuridisk advokatbyrå som etablerades 1860 med internationell verksamhet fördelad på 21 kontor i Sverige, USA, Japan och Kina.

Stockholmskontoret erbjuder sedan 2001 specialistrådgivning och affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden till svenska och internationella klienter inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Nya tröskelvärden för upphandlingar

EU-kommissionen har publicerat de nya tröskelvärden som ska gälla på upphandlingsområdet för åren 2020–2021. Tröskelvärdena är av betydelse för att upphandlande myndigheter/enheter ska kunna avgöra om det är de direktivstyrda eller nationella reglerna som ska gälla för upphandlingen. Detta ska räknas ut då den upphandlande myndigheten/enheten uppskattar värdet på upphandlingen. 

Tröskelvärdena revideras vartannat år. Följande nya tröskelvärden kommer att gälla för åren 2020–2021:

 

Tröskelvärde Upphandling - Kilpatrick Townsend

Tröskelvärden Upphandling - Kilpatrick Townsend Advokatbyrå

Omräkningen till de nationella valutorna i medlemsstaterna sker på grundval av valutakursutvecklingen under perioden 2018-2019.

Vi noterar att kommissionens nya tröskelvärden i praktiken kommer att innebära en höjning av tröskelvärdena för såväl statliga myndigheter som övriga upphandlande myndigheter vid inköp av varor och tjänster. För byggentreprenader och koncessioner ökar värdet från 52 620 561 kronor till 54 938 615 kronor.

Ändringarna medför således ett något större utrymme för upphandlande myndigheter/enheter att använda förfaranden under tröskelvärdena.

Ändringarna påverkar också direktupphandlingsgränserna. Höjningarna innebär sammantaget att det nominella utrymmet för att använda direktupphandling blir något större.

Direktupphandling får användas för kontrakt som uppgår till 28 procent av tröskelvärdet vid upphandling enligt LOU, 26 procent av tröskelvärdet enligt LUF, 5 procent av tröskelvärdet enligt LUK och 26 procent enligt LUFS.

De nya tröskelvärdena kommer att tillkännages av Regeringen.

 

The New EU Prospectus Regulation

STOCKHOLM (June 4, 2019) – The new EU Prospectus Regulation will take full effect on July 21, 2019. Listed companies and other issuers can expect some good news but also some news that may cause concern.

 

Highlights for Equity Issuers

 • Simplified prospectuses for secondary issues for companies already listed on a regulated market or a SME growth market.
 • A standardized, simplified prospectus for small and medium-sized enterprises (SMEs).
 • A universal registration document (off-the-shelf) for frequent issuers.
 • The content requirements for full prospectuses remain largely the same albeit with some challenging changes, such as shorter summaries and a more rigorous view on risk factors.

Exemptions Under the New Prospectus Regime

In line with the current EU prospectus regime, the new regulation requires a prospectus in two situations: Where there is an offer to the public and where there is an admission to trading on a regulated market such as Nasdaq Stockholm, with each having different exemptions. The new regime introduces some new exemptions and alters some existing ones.

Public Offer Exemptions:

Sweden will maintain the exemption for offers to the public with a total consideration of less than €2,500,000. To benefit from this exemption, the total consideration for the offer must be aggregated with the consideration for all offers within the previous 12 months, and that aggregate consideration must be less than €2,500,000.

Other key exemptions continue to include offers addressed to qualified investors, offers to fewer than 150 persons per member state, and offers to investors, who acquire securities for at least €100,000 per investor.

The current exemptions for securities offers involving takeovers and mergers, as well as offers to employees, are maintained, but have been broadened.

Admission to Trading Exemptions:

Key exemptions include listing additional securities of the same class as and amounting to less than 20 percent (a threshold effective since 2017) of the number of those securities already listed on the same regulated market and calculated over a 12-month period. A 20 percent limit has been imposed on the exemption available for shares resulting from the conversion or exchange of other securities (also effective since 2017).

Where an issuer has listed securities on a regulated market for more than 18 months and has complied with the obligations of that market, the securities can be admitted to trading on another regulated market subject to the publication of a summary instead of a full prospectus. Just as with the existing regime, a prospectus must have been prepared for the initial listing in order for an issuer to benefit from this exemption.

Prospectus Contents: A Slightly Revised General Disclosure Requirement

The new prospectus regime follows the approach of the current regime, with the minimum information to be included in a registration document and a securities note, with detailed information requirements specified in annexes. It maintains most of the content requirements set out in the existing prospectus regime, even though the general disclosure requirement has been slightly revised and requires that the prospectus includes the necessary information that is material to an investor to make an informed assessment of (1) the assets and liabilities, profits and losses, financial position, and prospects of an issuer, (2) the rights attaching to the securities, and (3) the reasons for the issuance and its impact on the issuer. There is also a new requirement for the prospectus to be drafted in a “concise” form.

New Format for Summaries

The new regulation retains the concept of summaries, but it is less prescriptive and the maximum length is reduced to seven pages. The number of risk factors permitted in the summary is limited to 15. Prescriptive templates for key financial information are introduced, which reduce the issuers’ discretion in how key financial information is presented. These changes may likely prove challenging to issuers, at least initially, and until there is a more firm market practice.

More Rigorous View on Risk Factors

Risk factors must be specific to the issuer/securities and must be material for taking informed investment decisions; generic risk factors and disclaimer like wording, must be avoided. Risk factors must also be corroborated by information published elsewhere in the prospectus.

Risks must be categorized by their nature, with the most material risk presented first (materiality being a combination of probability of occurrence and magnitude of effect). Where quantitative information is not available, the potential negative impact of the risk should be described using a qualitative approach. Where a qualitative approach is used, the materiality may be described by referring to a risk as low, medium, or high. Issuers should give careful consideration to these new requirements to avoid increased liability and can expect the Swedish Financial Supervisory Authority (FSA) to follow new risk factor guidelines aimed to streamline the review.

New Section on Business Strategy & Objectives

A new section describing the issuer’s business strategy and objectives (both financial and non-financial), is introduced. This section should take into account the issuer’s future challenges and prospects, and it goes beyond the current requirement to include exceptional factors relating to the issuer’s operations and principal activities. On the other hand, there is no longer a requirement to include selected financial information. The requirement to include financial and non-financial key performance indicators is maintained. The requirement to include an operational and financial review for the three preceding years is also maintained, though the requirement has been slightly revised, and issuers may incorporate this information by referring to its management reports.

A Note on Profit Forecasts & Profit Estimates

In line with the existing regime, the new regime requires all published profit forecasts and estimates, which are still outstanding and valid, to be included in a prospectus. The prospectus must also state that the profit forecast or estimate has been prepared on a basis both comparable with the annual financial statements and consistent with the issuer’s accounting policies. The good news is that an auditors’ report is no longer required. If a profit forecast or profit estimate has been published and is still outstanding, but no longer valid, the prospectus must include a statement to that effect, as well as an explanation.

Simplified Requirements for Disclosure on Investor Taxation

The current regime includes generic information requirements on the taxation of investors. As a main rule, the new regime only requires the prospectus to contain a warning that the tax legislation of the investor’s member state and of the issuer’s country of incorporation may impact the income received from the securities.

Good News for Secondary Issues on Nasdaq Stockholm & Other Regulated Markets

Issuers listed on a regulated market or SME growth market for at least 18 months may use a simplified prospectus. The content requirements include (1) the annual and half-yearly financial information published in the 12 preceding months, (2) any outstanding and valid profit forecast or estimate, (3) a summary of any Market Abuse Regulation disclosures made in the preceding 12 months, (4) risk factors, and (5) working capital statement, statement of capitalization and indebtedness, relevant conflicts of interest and related party transactions, major shareholders, and pro forma financial information (if relevant).

There is no requirement for an operating and financial review, organizational structure, or for disclosure on capital resources, remuneration and benefits, and board practices. However, issuers should note that a simplified prospectus must meet the general information test (see above under “Prospectus Contents”).

Good News for Growth Companies

The new regulation allows qualifying issuers not traded on a regulated market to prepare a standard, simplified document for offerings to the public — a so-called growth prospectus. These rules will apply to (1) small and medium-sized enterprises (SMEs), (2) other issuers with an average market capitalization of less than €500 million for the prior three years and who are or will be traded on a SME growth market, and (3) other issuers, where the offer does not exceed €20 million over a period of 12 months provided that the issuer is not traded on a multilateral trading facility and that the average number of employees was not more than 499 during the previous year.

Good News for (Very) Frequent Issuers

The new regulation introduces the universal registration document (URD). This will allow issuers listed on a regulated market or multilateral trading facility to file an URD to be approved, even where they do not intend to immediately offer or list securities. The URD will need to be filed annually. For the first two years, it must be approved by the FSA. Thereafter, an issuer may file it without prior approval. An issuer with a URD will benefit from faster prospectus approval process (five rather than 10 working days).

The Time Frame for Reviews is Maintained, but Issuers Must Use New Web Portal

The new regime lays down rules, which aim to streamline the review process between the EU member states. Just as today, the FSA must notify the issuer within 10 working days from the submission of the draft prospectus of its approval (or its comments/questions). In case of an offer to the public, the initial time frame is extended to 20 working days if the issuer does not have any securities admitted to trading on a regulated market or has not previously offered securities to the public.

All communication must be handled via a particular web portal (instead of via email).  Issuers will need to create an account and give authority to any advisors who assist with the application.

A Stricter Approach to Marketing Materials

More detailed rules are introduced for advertisements on offers and listings. Any advertisement must include a link to the prospectus. It is also spelled out that all information concerning the offer or the listing, even where not for advertising purposes, must be consistent with the information contained in the prospectus. Also, in the event that material information is addressed to one or more selected investors, such information shall either be disclosed to all other investors to whom the offer is addressed (in the event that a prospectus is not required due to an exemption) or be included in the prospectus or a supplement.

Situations that Trigger a Prospectus Supplement

The new regime requires a prospectus supplement if a significant new factor, material mistake, or material inaccuracy that could influence the assessment of the investment, arises before the closing of the offer or the start of trading on a regulated market. A (non-comprehensive) list of situations where a supplement is mandatory has been introduced.

In line with the current regime, a supplement triggers a right for investors to withdraw from an offer to the public (exercisable within two working days after the publication of the supplement). Financial intermediaries must now inform investors about supplements.

Hope for Non-EU/EEA Issuers

The new regime includes third-country equivalence provisions similar to those under the current regime. These provisions would allow the FSA to approve a prospectus drawn up in accordance with the national legislation of the third-country issuer. However, this requires the EU Commission to adopt an “equivalence decision” — i.e. a decision that the information requirements of the third-country legislation are “equivalent” to the new regulation — which is not likely to happen before August 31, 2020. In addition, the FSA must have concluded cooperation arrangements with the supervisory authorities of the third-country issuer.

REGULATION (EU) 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC

*   *   *   *   *   *   *   *   *

This communication is for general information only. It is not a full analysis of the matters presented and should not be relied upon as legal advice.

Regeringen tillsätter utredning för att modernisera arbetsrätten

STOCKHOLM – (25 April 2019) Efter många års diskussioner om vad LAS borde vara så verkar det som att många arbetsgivares önskan om en mer flexibel och arbetsgivarvänlig lagstiftning fått gehör hos politikerna. Regeringen har idag utsett justitierådet Gudmund Toijer till särskild utredare för att modernisera arbetsrätten.

Regeringens direktiv är indelade i fyra deluppdrag och utredaren ska fokusera på följande områden:

 • Utökade undantag ska tas fram från turordningsreglerna i LAS (sist in först ut principen).
 • Arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga ska stärkas.
 • Mindre företag ska få lägre kostnader vid uppsägningar, men det ska inte ske på bekostnad av godtycke och rättssäkerhet för den anställde.
 • Bättre balans i anställningsskyddet ska skapas för personal med olika anställningsvillkor.

Utredningen ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2020 och förändringarna i LAS ska genomföras senast 2021.

Utredningen är en del av regeringens januariöverenskommelse. För oss är det tydligt att direktiven till utredaren banar väg för att LAS kan komma att bli en mer arbetsgivarvänlig lagstiftning som särskilt kan gynna mindre företagare. Det betonas i direktiven att utredaren ”särskilt ska beakta mindre företags behov av flexibilitet”.

Nya riktlinjer för konsekvensbedömningar enligt GDPR inom arbetslivet

GDPR (artikel 35.1) kräver att en konsekvensbedömning ska genomföras när en behandling av personuppgifter sannolikt leder till en hög risk för personers rättigheter och friheter. Det är upp till den personuppgiftsansvarige (arbetsgivaren) att avgöra om en konsekvensbedömning är nödvändig i det enskilda fallet.

För att enklare förstå när en konsekvensbedömning ska genomföras så har Datainspektionen nu tagit fram en niopunktslista. Om minst två av de nio punkterna är uppfyllda ska en konsekvensbedömning genomföras. I niopunktslistan återfinns t.ex. systematisk övervakning av människor genom insamling av personuppgifter från internetanvändning, användande av personuppgifter om personer befinner sig i underläge eller i beroendeställning och användande av ny teknik eller nya organisatoriska lösningar.

Niopunktslistan kan upplevas som otydlig och ”fluffig”, men Datainspektionen exemplifierar också vissa typfall inom arbetslivet där minst två av punkterna anses uppfyllda, vilket innebär att en konsekvensbedömning ska genomföras. Som exempel inom arbetslivet anges bl.a. följande situationer:

 • En arbetsgivare övervakar systematiskt hur anställda använder internet och e-post.
 • En arbetsgivare inför ett gemensamt system i vilket det är möjligt att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen (visselblåsarsystem).
 • En arbetsgivare inför ett inpasseringssystem för anställda som innefattar behandling av biometriska uppgifter i syfte att kunna identifiera en viss fysisk person, t.ex. genom fingeravtrycksavläsning.

I en konsekvensbedömning ska arbetsgivaren tydligt dokumentera vad arbetsgivaren gör för att garantera säkerheten i personuppgiftsbehandlingen. Om arbetsgivaren ändå anser att det finns en hög risk med personuppgiftsbehandlingen så ska arbetsgivaren samråda med Datainspektionen innan behandlingen påbörjas, det kan t.ex. handla om att riskerna inte kan begränsas tillräckligt genom åtgärder som är rimliga med tanke på tillgänglig teknik och tillkommande kostnader.

Fortsatt restriktiv syn på konkurrensklausuler från Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen har i ett nyligen meddelat beslut återigen visat prov på en restriktiv hållning när det gäller användandet av konkurrensklausuler, d.v.s. bestämmelser som förbjuder anställda att starta upp eller ta ny anställning i en konkurrerande verksamhet under viss tid efter avslutad anställning. Något förenklat innebär nuvarande regler att konkurrensklausuler kan tillåtas under viss tid efter avslutad anställning (nio månader är huvudregeln) under förutsättning att den tidigare arbetsgivaren betalar minst 60 % av den anställdes tidigare lön under den tid som konkurrensklausulen görs gällande. En ytterligare förutsättning för att en konkurrensklausul ska vara giltig är att den anställde i sin anställning fått del av företagsspecifik kunskap (d.v.s. fått kännedom om arbetsgivarens företagshemligheter). I det aktuella målet, som tog sikte på en rekryterare som arbetat med rekrytering och bemanning av specialist- och överläkare, fanns en konkurrensklausul som gällde under tolv månader. Enligt konkurrensklausulen kompenserades rekryteraren dessutom med 60 % av den tidigare lönen. Arbetsdomstolen kom fram till att förbudstiden och ersättningsnivån (60 % av den tidigare lönen) var skälig, men ansåg inte att rekryteraren verkligen hade fått del av företagsspecifik kunskap i sådan omfattning och av sådan kvantitet att det motiverade en konkurrensklausul, varför det inte förelåg sannolika skäl att anse att rekryteraren var bunden av konkurrensklausulen.

Analys

Svenskt Näringsliv och PTK träffade 2015 ett nytt avtal om konkurrensklausuler som ersatte 1969 års överenskommelse. Den nya överenskommelsen innebar bl.a. att tillämpningsområdet utökades och en större krets anställda kunde därför omfattas av konkurrensklausuler efter att den nya överenskommelsen började gälla. Med reservation för att Arbetsdomstolens beslut inte innebär att målet avgjorts slutgiltigt ännu, så skickar Arbetsdomstolen ändå en tydlig signal att konkurrensklausuler inte får användas slentrianmässigt för anställda som inte har företagsledande ställning och inte heller sitter på företagshemligheter av viss kaliber. I det aktuella målet argumenterades det för att de påstådda företagshemligheterna (uppgifter om vilka uppdragstagare som fanns tillgängliga för uppdrag och vilka kunskaper dessa hade) var information som också fanns tillgänglig för andra rekryteringsföretag och att det därför inte var fråga om företagshemligheter. Beslutet innebär att det är tveksamt om konkurrensklausuler kan användas för så pass många kategorier av anställda som arbetsgivare kanske trott och hoppats på (i synnerhet för rekryterare inom bemanningsbranschen). Beslutet väcker också tankar och frågor om det är möjligt för arbetsgivare att införa konkurrensklausuler med anställda säljare. Gränsdragningen avseende arbetsuppgifter, ansvar och företagshemligheter som en säljare kontra en rekryterare inom bemanning har kan vara hårfin.

 

Referenser
• Datainspektionens 9 punkter : https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/beslut/forteckning—konsekvensbedomningar.pdf
• Arbetsdomstolens beslut, 22 Mars 2019,  Mål nr B 23/19

________________________________________________________________________________________________________________________________

Kilpatrick Townsends arbetsrättsgrupp

Vår arbetsrättsgrupp tillhandahåller rådgivning och expertis inom hela det arbetsrättsliga området och vi letar alltid efter pragmatiska lösningar som gynnar våra klienters affärer. Vi har alltid ett HR-tänk i vår arbetsrättsliga rådgivning med målet att rådgivningen ska gå hand i hand med våra klienters HR-riktlinjer och värderingar. I en allt mer lättrörlig och digitaliserad arbetsmarknad vet vi att all arbetsrättslig rådgivning också behöver vara kommersiellt genomtänkt för att inte påverka våra klienters employer branding arbete.

Kontakta oss så berättar vi mer.