Aktuellt om coronavirusets legala konsekvenser

Spridningen av coronaviruset (Covid-19) har fått stora konsekvenser som påverkar hela samhället. Många företag står inför verksamhetskritiska beslut och situationen ställer krav på att man skyndsamt identifierar och utvärderar olika handlingsalternativ.

 

Vi följer utvecklingen inom det juridiska området noga och tar kontinuerligt fram nya artiklar rörande de legala aspekterna av Covid-19. En sammanställning av våra artiklar finner du nedan:

_____________________

Arbetsrätt

Tillfälliga regler om korttidsarbete

Tillfälliga åtgärder som underlättar för arbetsgivare

Bolagsrätt

Bolagsstämmor – tillfällig lag som ger aktieägare större möjligheter att delta genom ombud och att poströsta och som möjliggör elektroniska stämmor och stämmor genom enbart poströstning

Entreprenadrätt

Hur visar en entreprenör rätt till tidsförlängning?

Byggnads publicerar riktlinjer om skydd mot spridning av Covid-19

Plan- och bygglagen under coronakrisen

Entreprenad och konkurs

Coronavirusets påverkan på byggentreprenader

Coronavirusets konsekvenser för beställare av byggentreprenader

FIDIC meddelar riktlinjer i coronakrisen

Upphandlingsrätt

Coronaviruset (Covid-19) och dess inverkan på offentlig upphandling

Regeringen agerar på EU-kommissionens tillfälliga ram för statligt stöd med anledning av covid-19

Hyresrätt

Uppdatering avseende statligt stöd för hyreskostnader – förordning har nu meddelats

Regeringen föreslår hyresrabatt för utsatta hyresgäster

Kontakta oss gärna för vidare rådgivning.

__________________________________

Seminarium

Webbinarium – Entreprenadrättsligt nyhetssvep 2020

Datum: Den 10 december 2020 

Tid: Kl. 08.30 till ca kl. 09.45

Plats: via Microsoft Teams

Seminariet riktar sig till alla som vill uppdatera sig på entreprenadrättsliga nyheter från året som gått, till exempel dig som arbetar i byggprojekt eller som bolagsjurist. Vi kommer bland annat att gå igenom och diskutera vad som utgör skäligt pris, klagorätt avseende bygglov och detaljplanebeslut, skadestånd för skada orsakad av el samt frågor relaterade till Covid-19.

___________________________________

Digitalt seminarium om konkurs och insolvens ur ett entreprenadperspektiv

Datum: Den 14 maj 2020 

Tid: Kl. 08.30 till ca kl. 10.30

  • Att blicka framåt: vägledning om vad man kan tänka på i pågående projekt.
  • Att arbeta för att lösa problem: strategier inför upphandling av nya projekt i osäkra tider.
  • Krishantering: information om vad man har för möjligheter efter konkursutbrottet.

___________________________________

Digitalt seminarium om Covid-19 och utmaningar i entreprenadprojekt

Datum: Den 15 april 2020 

Tid: Kl. 09.00 till ca kl. 10.30

  • Hur passar Covid-19 in i systematiken i AB 04 och ABT 06?
  • När kan Covid-19 ge rätt till tidsförlängning?
  • När kan Covid-19 ge rätt till ersättning?
  • Hur ska man förhålla sig till sin kontraktspart vid osäkerhet?
  • Hur påverkas avtal som ingås nu när krisen är känd?

__________________________________