Nyhet Kilpatrick Townsend återigen högt rankat i Chambers Europe inom Real Estate och Employment

19 april 2017
   

STOCKHOLM (19 april 2017) – Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas inom band två för sin fastighetsverksamhet och inom band tre för sin arbetsrättsverksamhet enligt de nyligen offentliggjorda resultaten för Chambers Europe 2017. Resultaten baseras på omfattande undersökningar som utförs av det högt ansedda rankinginstitutet Chambers and Partners.

Stockholmskontorets fastighetsteam uppmärksammas i årets ranking för sin kompetens inom bl.a. komplexa fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling och joint ventures. Fastighetsgruppen som leds av Johan Gustavsson och Fredrik Ahlqvist rekommenderas bl.a. för sin “personal committment to the transaction”  och omnämns även som “a team driven toward results, the output is very effective in negotiations and the lawyers give me an upper hand”. Klienterna värdesätter Fredrik Ahlqvist som anses ha “deep knowledge of law and commercial practices in the local market”. Johan Gustavsson är erkänd på fastighetsmarknaden, särskilt för sin kompetens inom fastighetstransaktioner och projektutveckling. Han har gedigen erfarenhet av att arbeta med tyska fastighetsfonder och klienterna uppskattar att han är “knowledgeable and experienced”.

Arbetsrättsverksamheten, som är väl respekterad inom sitt område, leds av Robert Lakatos. Teamet lämnar råd till såväl internationella som inhemska klienter inom bl.a. arbetsrättsliga aspekter vid transaktioner och omstruktureringar samt biträder i processer rörande angrepp på företagshemligheter.