Nyhet Kilpatrick Townsend högt rankat i Chambers Europe inom Real Estate och Employment

29 april 2016
   

STOCKHOLM (29 april 2016) – Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas inom band två för sin fastighets- och entreprenadverksamhet och inom band tre för sin arbetsrättsverksamhet enligt de nyligen offentliggjorda resultaten för Chambers Europe 2016. Resultaten baseras på omfattande undersökningar som utförs av det högt ansedda rankinginstitutet Chambers and Partners.

Stockholmskontorets fastighets- och entreprenadjurister uppmärksammas för sin kompetens inom bl.a. komplexa fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling och joint ventures. Fastighetsgruppen, som anses vara ”An excellent team”, leds av Johan Gustavsson och Fredrik Ahlqvist. Klienterna berömmer bl.a. Johan Gustavsson för hans förmåga att slutföra transaktioner; ”He has the ability to make deals happen rather than just fighting and he has the right people around him”. Fredrik Ahlqvist omnämns bl.a. för sin förmåga att fokusera på rätt detaljer och för sin förhandlingsteknik; “He is good at focusing on what is important. He negotiates hard on the right things”. Entreprenadgruppen leds av Nicklas Björklund och Mattias Wittgren.

Arbetsrättsverksamheten, som är väl respekterad inom sitt område, leds av Robert Lakatos. Teamet omnämns bl.a. enligt följande; “The lawyers are very professional, service-minded and easy to deal withWe like the firm’s high competence and tactical experience”. Robert Lakatos omnämns särskilt för sin analysförmåga; ”Can easily understand the root of the problem, and is very quick and thorough in his analysis”.