Nyhet Kilpatrick Townsend uppmärksammas av Chambers Europe för sin fastighets- och arbetsrättsverksamhet

9 maj 2014
   

STOCKHOLM (9 maj 2014) – Kilpatrick Townsends svenska verksamhet rankas inom band två för sin fastighetsrättsverksamhet, enligt Chambers Europe 2014. Byrån rankas även som en av de tio ledande advokatbyråerna i Sverige inom arbetsrätt.

Fastighetsrättsverksamheten i Stockholm uppmärksammas för sin imponerande erfarenhet inom skatt, tvistelösning och finansiella frågor och för att ha ett starkt fokus på entreprenad och stora fastighetsutvecklingsprojekt. Gruppen leds av partner Johan Gustavsson och partner Fredrik Ahlqvist, som båda är väl ansedda inom området.

Arbetsrättsverksamheten i Stockholm leds av partner Robert Lakatos, som omnämns som “a very practical and a very thorough lawyer. He is great to work with.” Arbetsrättsgruppen, som är väl respekterad inom sitt område, fokuserar på arbetsrättslig tvistelösning, arbetsrättslig rådgivning i samband med transaktioner samt internutredningar. Gruppen har lång erfarenhet av arbetsrättslig tvistelösning för statliga myndigheters räkning.