Thomas Rajala
Advokat, Counsel

Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

   
Översikt

Thomas Rajala verkar främst inom allmän affärsjuridik avseende samarbets- och projektavtal, företagsöverlåtelser, avtalsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt, byggentreprenadjuridik och fastighetsrelaterade transaktioner.

Erfarenhet

Erfarenhet

  • Biträtt det konsortium som uppförde och ägde World Trade Center (Vasaterminalen) i Stockholm
  • Biträtt det konsortium som uppförde och ägde Globenprojektet i Stockholm
  • Biträtt den svenska staten/överstyrelsen för ekonomiskt försvar vid konvertering av oljelagringsanläggningar i bergrum
  • Biträtt noterade svenska bolag vid ett stort antal förvärv och avyttringar av fastighetsbolag och fastigheter
  • Biträtt noterade svenska bolag vid genomförandet av ett antal komplexa byggnadsprojekt
  • Biträtt ett större antal noterade och icke-noterade fastighetsbolag i tvister rörande tomträttsavgälder
Verksamhetsområden
Utbildning

Utbildning

Stockholms universitet, Jur.kand. (1978)

Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga studier (1969 - 1973)

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2001 – )

Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Partner (1987 – 2001)

Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Advokat (1981 – 1987)

Stockholms tingsrätt, Tingsnotarie (1979 – 1981)

Stockholms universitet, Juridiska Fakulteten, Forskningsassistent (1977 – 1979)

Stockholms universitet, Juridiska Fakulteten, Undervisning (1974 – 1984)

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokat (1984)