Artikel Kilpatrick Townsend utser Tobias Öd till partner

25 juni 2020
   

STOCKHOLM (25 juni) – Kilpatrick Townsend meddelar att Tobias Öd inträder som partner på Stockholmskontoret per den 1 juli 2020.

Tobias Öd började på Kilpatrick Townsend 2017 och arbetade tidigare som advokat på annan affärsjuridisk byrå. Tobias har bred erfarenhet inom privata företagsförvärv, kapitalanskaffningar, incitamentsprogram, allmän bolagsrätt, komplexa kommersiella avtal och arbetsrätt. Han företräder regelbundet såväl större bolag som tillväxtbolag och deras ägare i samband med försäljningar, investeringar och andra avtalsförhandlingar. Han biträder även arbetsgivare vid fackliga förhandlingar och arbetstvister.

Vi är mycket glada över att Tobias blir partner. Tobias är en oerhört duktig advokat som kombinerar juridisk spetskompetens inom företagsförvärv och bolagsrätt, kommersiella avtal och arbetsrätt med ett brett nätverk och ett stort engagemang i våra klienter. Hans driv och engagemang i byråns utveckling gör honom dessutom till en viktig del av vårt lagbygge och en utmärkt förebild för våra yngre jurister.”, säger Mattias Wittgren, Managing Partner för Stockholmskontoret.

Det är med stor glädje och ödmjukhet som jag åtar mig rollen som partner på Kilpatrick Townsend. Vi har ett briljant team på byrån med kunniga och erfarna kollegor. Det ska bli fantastiskt roligt att fortsätta utveckla byråns erbjudande inom mina områden vid sidan av det starka renommé som byrån redan har inom fastighetstransaktioner, tvistelösning och offentlig upphandling”, säger Tobias Öd.

Om Kilpatrick Townsend

Kilpatrick Townsend är en affärsjuridisk advokatbyrå som etablerades 1860 med internationell verksamhet i Sverige, USA, Japan och Kina. Stockholmskontoret erbjuder sedan 2001 specialistrådgivning och affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden till svenska och internationella klienter inom såväl den privata som den offentliga sektorn.