Nyhet Kilpatrick Townsend återigen högt rankat i Chambers Europe inom Real Estate och Employment

12 mars 2018
   

STOCKHOLM (12 mars 2018) – Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas inom band två för sin fastighetsverksamhet och inom band tre för sin arbetsrättsverksamhet enligt de nyligen offentliggjorda resultaten för Chambers Europe 2018. Resultaten baseras på omfattande undersökningar som utförs av det högt ansedda rankinginstitutet Chambers and Partners. Härtill har Sylvia Lindén, som anslöt sig till byrån under 2017 för att stärka byråns erbjudande med avseende på offentlig upphandling, upptagits bland ”Ranked Lawyers”.

Stockholmskontorets fastighetsgrupp uppmärksammas som ett talangfullt team och för dess hantering av komplexa transaktioner på såväl köp- som säljarsidan och i samband med finansieringsfrågor. Teamet som har hög expertis inom fastighetsutveckling och joint ventures arbetar tätt ihop med byråns M&A-team och entreprenadrättsteam. Bland klienterna återfinns såväl kapitalförvaltare, fastighetsutvecklare och holdingbolag som lokala och internationella fastighets- och private equityfonder. Fastighetsgruppen, som leds av Fredrik Ahlqvist, rekommenderas bl.a. för sin ”availability, attention to detail and good execution of the matters at hand”. Klienterna lovordar även teamets ”pure talent in communication” och ”the team’s ability to solve deal-killer situations by providing the correct structured solution to solve the arisen situation”. Fredrik Ahlqvist anses ha “a good grasp of all the aspects that are involved in a real estate transaction as well as a realistic and practical view”.

Arbetsrättsverksamheten, som är väl respekterad inom sitt område, leds av Robert Lakatos. Teamet lämnar råd till såväl internationella som lokala klienter rörande bl.a. arbetsrättsliga aspekter vid transaktioner och omstruktureringar samt biträder i processer rörande angrepp på företagshemligheter.

Robert Lakatos omnämns särskilt som ”very experienced and solution-oriented” och ”notably praised by the clients for his work in contentious employment cases”.

Sylvia Lindén, som anslöt till Kilpatrick Townsend under 2017, är specialiserad inom offentlig upphandling. Sylvia anslöt sig till byrån för att stärka dess erbjudande med avseende på offentlig upphandling och har upptagits bland ”Ranked Lawyers” såsom ”Up and Coming”. Sylvias särskilda fokusområde är försörjningssektorn med energi, transport och infrastruktur.