Artikel Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas återigen högt av Legal 500

22 april 2020
   

STOCKHOLM (22 april 2020) – Legal 500 publicerade nyligen resultatet av de omfattande klientundersökningar av de ledande svenska advokatbyråerna som genomförs årligen. Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling, tvistlösning, kommersiella avtal, företagsförvärv och transaktioner. Flera av byråns advokater får särskilda utmärkelser. Bland annat har Managing Partner Mattias Wittgren inkluderats i Legal 500:s mest prestigefyllda rankingkategori Hall of Fame och partner Sylvia Lindén utsågs i år till Leading Individual inom offentlig upphandling. Partner Hanna Sundberg rankas som Next Generation Partner inom fastighetsrätt.

Partner Fredrik Ahlqvist leder kontorets fastighetsgrupp som behåller sin rankning inom Tier 2. Teamet rekommenderas särskilt för sin framstående rådgivning i samband med överlåtelser och förvärv av stora fastighetsportföljer och företräder regelbundet såväl pensionsfonder som private equity-bolag och privata fastighetsägare. Hanna Sundberg får tillsammans med Fredrik Ahlqvist även mycket goda rekommendationer såvitt avser transaktionsformerna forward funding och forward purchase. Fastighetsgruppens mångsidiga spetskompetens framhålls, bl.a. rådgivningen inom hyresrätt, allmän fastighetsrätt och fastighetsbildnings- och detaljplaneärenden.

Entreprenadgruppen, som leds av Managing Partner Mattias Wittgren och partner Nicklas Björklund, rankas återigen högt. Med en klientportfolio bestående av ledande entreprenörer, fastighetsägare, byggprojektörer med flera, rankas entreprenadrättsgruppen inom Tier 3, framförallt för sin omfattande tvistlösningsverksamhet och för sin rådgivning i samband med komplexa byggprojekt. Nyliga mandat inkluderar exempelvis tvister inom större projekt rörande infrastruktur och köpcenter. Mattias Wittgren och Nicklas Björklund med team lovordas av sina klienter:

  • They have a team of the best lawyers in every discipline and they will have every point of view taken care of, no matter which service you want from them. They will understand your business, why you are in the business and what you want to achieve.
  • Nicklas Björklund is among the best lawyers in Sweden and his team is considered as very competent with the best experience and knowledge you can get.

Gruppen för offentlig upphandling, under ledning av partner Sylvia Lindén, rankas också inom Tier 3. Även upphandlingsteamet får mycket goda rekommendationer av sina klienter:

  • ‘A dedicated and available team able to resolve legal issues smoothly and proactively.‘
  • ‘They deliver more than a normal law firm, in that sense that they work like a business partner during the tender process. The team’s strength is listening to their clients’ needs and always giving them the best advice.‘

Sylvia Lindén erhåller utmärkelsen Leading individual inom upphandlingsområdet. Klienterna rekommenderar Sylvia för hennes omfattande kompetens och juridiska expertis samt för hennes utomordentliga förmåga att se till sina klienters affärsmässiga intressen i alla sammanhang:

  • Sylvia Lindén is highly qualified and probably one of the best lawyers in this competence area in Sweden. She always prioritises us as a customer and delivers in very short notice more than we can expect!
  • ‘Sylvia Lindén is a real business partner. She is always available to provide prompt, clear and very practical legal solutions.

Byråns tvistlösningsgrupp är ny i årets ranking och rankas inom Tier 4. Mattias Wittgren och Nicklas Björklund leder gruppen. Verksamheten har fokus på komplexa entreprenadtvister men omfattar även tvister om kommersiella avtal, joint ventures, aktieägaravtal och frågor om professionsansvar m.m. Nyblivna partnern Erika Finn rekommenderas för sin rådgivning i samband med tvister rörande skadeståndskrav, ersättningsfrågor och uppsägning av avtal. Klienter ger också fina vitsord till Erika Finn, Mattias Wittgren och biträdande jurist Viktoria Blind för att de tillhandahåller:

  • ‘A structured approach and a clear strategy from the start, making the work that much more manageable, even with tight schedules for all involved.

Stockholmskontoret rekommenderas även för sin verksamhet inom kommersiella avtal, företagsförvärv och transaktioner av Legal 500 vilken leds av partner Cecilia Lohmander och counsel Sören Druve. Särskilt utmärks den bolagsrättsliga rådgivningen inom M&A, kontraktsförhandlingar och bolagsstyrning för klienter som inkluderar startupföretag, tillväxtföretag och utländska investerare.

Legal 500 - Kilpatrick Townsend -v1 no stroke

Om Kilpatrick Townsend

Kilpatrick Townsend är en affärsjuridisk advokatbyrå som etablerades 1860 med internationell verksamhet fördelad på 21 kontor i Sverige, USA, Japan och Kina.

Stockholmskontoret erbjuder sedan 2001 specialistrådgivning och affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden till svenska och internationella klienter inom såväl den privata som den offentliga sektorn.